Garmo stavkirke

By

Garmo Stavkirke

Bilde

Jeg lastet opp to bilder av en stavkirke. Denne gangen tok jeg bilder av Garmo stavkirka. Kirken står i et museum anlegg på Lillehammer (Maihaugen).

Bygningen har en spesiell historie. Kirken har stått opprinnelig et annet sted – i Lom / Oppland. Der ble det bygget på 1200-tallet. I 1880 ble kirken revet og Metrial ble solgt.

På begynnelsen av 1800-tallet ble det startet med å få delene tilbake for å gjenoppbygge kirken. I 1921 sto kirken ferdig her på Lillehammar.

Comments are closed.